IPS TYPOGRAPHUS - STACH SZUMSKI

25. 2. 2022 – 10. 3. 2022

プラハにあるアポイントメント制の現代美術ギャラリー Berlínskej Model で開催されていたポーランドのアーティスト Stach Szumski の展覧会がすごい。

IPS TYPOGRAPHUS


洞窟壁画のような落書きの描かれ方、展示空間の広さと骸骨椅子のサイズ感が絶妙で、写真を見た時実際にはそこには何もないデジタル作品なんじゃないかと思ったくらいの違和感を覚えたんだけど、全部そこにちゃんとあった。
何かのレプリカなのかって思うほどのリアリティ、遠い昔からそこにあったんじゃないかってくらい作品から何らかの物語を感じられるのもすごい。
Vimeoに公開されてるインタビューでいろいろ解説してるっぽいけど、よく理解できなかった。英語が堪能な誰かインタビュー動画翻訳してくれないかな。

0円 [税込 including tax]

Příběh, který se chystáte přečíst – nebo možná spíše nechat se jím pohltit – je napsán na stěnách galerijního prostoru. Intervence byla provedena Stachem ve spolupráci s legiemi brouků jako součást dlouhodobé psychedelické terapie. Cílem této mezidruhové spolupráce bylo vizualizovat obavy a úzkosti, které zůstávají v cestě přátelskému soužití lidí a brouků. I když se nyní může jevit jako strašidelná kaple z kůrovcových kostí, budoucnost ji bude uznávat jako něco na způsob jeskynní malby z bouřlivého soumraku holocénu, kdy byl Gregor S. teprve protagonistou literatury a éra člověka a brouka se teprve chystala na rozjezd.

ただいまメンテナンス中のため、一部のコンテンツは閲覧できません。 更新情報は、会員限定ウェブページ または Twitter にてお知らせします。